Οδηγίες διδασκαλίας-Ύλη Λύκειο

Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Λυκείου σχολικό έτος 2022 – 2023

Από τις οδηγίες για την διδασκαλία της Χημείας στο Λύκειο (για την Α Λυκείου βλ. εδώ, για την Β Λυκείου βλ. εδώ και για την Γ Λυκείου βλ. εδώ) έχουμε αποδελτιώσει τις προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις από το ΙΕΠ για τις τρεις τάξεις του Λυκείου. Στο αρχείο, στις “Σημειώσεις” παρατίθενται διάφοροι χρήσιμοι σύνδεσμοι. Παραθέτουμε το αρχείο …

Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Λυκείου σχολικό έτος 2022 – 2023 Διαβάστε Περισσότερα »

Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

Παραθέτουμε την διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024. Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ από εδώ.

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2023-2024

Παραθέτουμε την Ύλη και τις Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2023-2024. Μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες από εδώ.

Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, σχολικό έτος 2023-2024

Παραθέτουμε το ΦΕΚ για τα μαθήματα των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2023-2024, Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής Λυκείου σχολικό έτος 2022 – 2023

Από το έγγραφο “Οδηγίες Διδασκαλίας Φυσικής Λυκείου 2022-2023” (βλέπε εδώ ) έχουμε αποδελτιώσει τις προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις από το ΙΕΠ για τις τρεις τάξεις του Λυκείου. Στο αρχείο, στις “Σημειώσεις” παρατίθενται διάφοροι χρήσιμοι σύνδεσμοι. Παραθέτουμε το αρχείο που μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2024 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ που καθορίζει την εξεταστέα ύλη για το έτος 2024 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά. Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών αποτελεί επικαιροποίηση του Προγράμματος Σπουδών (Β΄ 5381/2021) το οποίο εφαρμόζεται πιλοτικά – πλην της Φυσικής Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου – σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Γενικά Λύκεια της χώρας κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023. Η περαιτέρω εφαρμογή του θα ορισθεί με νέα …

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία Διαβάστε Περισσότερα »

Scroll to Top