Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημείας

Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Λυκείου σχολικό έτος 2022 – 2023

Από τις οδηγίες για την διδασκαλία της Χημείας στο Λύκειο (για την Α Λυκείου βλ. εδώ, για την Β Λυκείου βλ. εδώ και για την Γ Λυκείου βλ. εδώ) έχουμε αποδελτιώσει τις προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις από το ΙΕΠ για τις τρεις τάξεις του Λυκείου. Στο αρχείο, στις “Σημειώσεις” παρατίθενται διάφοροι χρήσιμοι σύνδεσμοι. Παραθέτουμε το αρχείο …

Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Λυκείου σχολικό έτος 2022 – 2023 Διαβάστε Περισσότερα »

Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Γυμνασίου σχολικό έτος 2022 – 2023

Από το έγγραφο “Οδηγίες Διδασκαλίας Χημείας Β Γυμνασίου 2022-2023” (βλέπε εδώ ) και από το έγγραφο “Οδηγίες Διδασκαλίας Χημείας Γ Γυμνασίου 2022-2023” (βλέπε εδώ ) έχουμε αποδελτιώσει τις προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις από το ΙΕΠ για τις δύο τάξεις του Γυμνασίου. Στο αρχείο, στις “Σημειώσεις” παρατίθενται διάφοροι χρήσιμοι σύνδεσμοι. Παραθέτουμε το αρχείο που μπορείτε να το …

Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Γυμνασίου σχολικό έτος 2022 – 2023 Διαβάστε Περισσότερα »

Scroll to Top