Οδηγίες διδασκαλίας-Ύλη Γυμνάσιο

Οδηγίες διδασκαλίας Βιολογίας Γυμνασίου, σχολικό έτος 2023-2024

Παραθέτουμε τις οδηγίες διδασκαλίας για όλες τις τάξεις για την Βιολογία Γυμνασίου. Μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες για την Α Γυμνασίου από εδώ, για την Β Γυμνασίου από εδώ και για την Γ Γυμνασίου από εδώ.

Οδηγίες διδασκαλίας Χημείας Γυμνασίου, σχολικό έτος 2023-2024

Παραθέτουμε τις οδηγίες διδασκαλίας για όλες τις τάξεις για την Χημεία Γυμνασίου. Μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες για την Β Γυμνασίου από εδώ και για την Γ Γυμνασίου από εδώ.

Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Γυμνασίου σχολικό έτος 2022 – 2023

Από το έγγραφο “Οδηγίες Διδασκαλίας Χημείας Β Γυμνασίου 2022-2023” (βλέπε εδώ ) και από το έγγραφο “Οδηγίες Διδασκαλίας Χημείας Γ Γυμνασίου 2022-2023” (βλέπε εδώ ) έχουμε αποδελτιώσει τις προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις από το ΙΕΠ για τις δύο τάξεις του Γυμνασίου. Στο αρχείο, στις “Σημειώσεις” παρατίθενται διάφοροι χρήσιμοι σύνδεσμοι. Παραθέτουμε το αρχείο που μπορείτε να το …

Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Γυμνασίου σχολικό έτος 2022 – 2023 Διαβάστε Περισσότερα »

Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής Γυμνασίου σχολικό έτος 2022 – 2023

Από το έγγραφο “Οδηγίες Διδασκαλίας Φυσικής Γυμνασίου 2022-2023” (βλέπε εδώ ) έχουμε αποδελτιώσει τις προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις από το ΙΕΠ για τις τάξεις του Γυμνασίου. Στο αρχείο, στις “Σημειώσεις” παρατίθενται διάφοροι χρήσιμοι σύνδεσμοι. Παραθέτουμε το αρχείο που μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Οδηγίες διδασκαλίας Γεωλογίας-Γεωγραφίας Γυμνασίου, σχολικό έτος 2022-2023

Παραθέτουμε τις οδηγίες διδασκαλίας της Γεωλογίας-Γεωγραφίας Γυμνασίου, για το σχολικό έτος 2022-2023. Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

Scroll to Top