Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής

Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Λυκείου σχολικό έτος 2022 – 2023

Από τις οδηγίες για την διδασκαλία της Χημείας στο Λύκειο (για την Α Λυκείου βλ. εδώ, για την Β Λυκείου βλ. εδώ και για την Γ Λυκείου βλ. εδώ) έχουμε αποδελτιώσει τις προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις από το ΙΕΠ για τις τρεις τάξεις του Λυκείου. Στο αρχείο, στις “Σημειώσεις” παρατίθενται διάφοροι χρήσιμοι σύνδεσμοι. Παραθέτουμε το αρχείο …

Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Λυκείου σχολικό έτος 2022 – 2023 Διαβάστε Περισσότερα »

Μία διδακτική πρόταση για την διδασκαλία των σφαλμάτων.

Παρουσιάζουμε μια διδακτική πρόταση για την εισαγωγή των εννοιών των σημαντικών ψηφίων, της αβεβαιότητας και του σφάλματος στο Λύκειο. Μπορείτε να κατεβάσετε την παρουσίαση από εδώ και την θεωρία από εδώ. Για την διδασκαλία θα χρειαστούν δύο φύλλα εργασίας. Παρατίθενται όμως τρία φύλλα εργασίας ανάλογα με την προσέγγιση που θα ακολουθηθεί. Μπορείτε να κατεβάσετε το …

Μία διδακτική πρόταση για την διδασκαλία των σφαλμάτων. Διαβάστε Περισσότερα »

Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής Γυμνασίου σχολικό έτος 2022 – 2023

Από το έγγραφο “Οδηγίες Διδασκαλίας Φυσικής Γυμνασίου 2022-2023” (βλέπε εδώ ) έχουμε αποδελτιώσει τις προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις από το ΙΕΠ για τις τάξεις του Γυμνασίου. Στο αρχείο, στις “Σημειώσεις” παρατίθενται διάφοροι χρήσιμοι σύνδεσμοι. Παραθέτουμε το αρχείο που μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής Λυκείου σχολικό έτος 2022 – 2023

Από το έγγραφο “Οδηγίες Διδασκαλίας Φυσικής Λυκείου 2022-2023” (βλέπε εδώ ) έχουμε αποδελτιώσει τις προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις από το ΙΕΠ για τις τρεις τάξεις του Λυκείου. Στο αρχείο, στις “Σημειώσεις” παρατίθενται διάφοροι χρήσιμοι σύνδεσμοι. Παραθέτουμε το αρχείο που μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Εργαστηριακή άσκηση εξοικείωσης με χρονομετρητή

Παραθέτουμε οδηγίες για μία πειραματική άσκηση μέτρησης της ταχύτητας του χεριού μας, ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές/τριες μας με την χρήση του χρονομετρητή. Μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες από εδώ.

Scroll to Top