Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων (για μαθητές/τριες Λυκείου) 15 Φεβρουαρίου – 27 Μαρτίου 2024

Ανακοινώθηκαν τα Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων (για μαθητές/τριες Λυκείου) που διοργανώνονται στην Ελλάδα Ελληνική Ομάδα Εκλαΐκευσης, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.).

Δείτε την εγκύκλιο (μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ)

ΕΞΕ-11590-2024-20th-International-Particle-Physics-Masterclasses-2024

και την προκήρυξη (μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ}

ΣΥΝ_11590_20th-International-Particle-Physich_2024_1671

Scroll to Top