Διδακτικό σενάριο για την ελεύθερη πτώση

Παραθέτουμε ένα διδακτικό σενάριο διαρκείας δύο διδακτικών ωρών για την ελεύθερη πτώση. Μπορείτε να κατεβάσετε το σενάριο από εδώ.